لیست سرور های ما

سرور سمپ

Dozd va Police MpGames - CNR
Online - پیشنهادی
IP: Sv.MpGames.iR

سرور دیسکورد

Discord Server
Online

توجه: سرور سمپ ما فقط برای نسخه کامپیوتر و اندروید میباشند.


آموزش آنلاین بازی کردن جی تی ای سن آندرس : https://t.me/MpTutorial